Pyetjet dhe përgjigjjet më të shpeshta

Swift kodi i bankës është MBKOXKPRXXX

Në parim, transfertet ndërkombëtare marrin kohë nga 2-3 ditë pune. Vlen të theksohet se pranimi i transfertave nga shtetet tjera përfshinë edhe banka ndërmjetësuese dhe është proces të cilin nuk e definon banka ProCredit në Kosovë.

Për komisionin bankar për transfertë hyrëse dhe dalëse, brenda dhe jashtë Kosovës, ju lutem referohuni çmimorës, kliko këtu

IBAN i bankës është XK05 + numri i llogarisë bankare të klientit.

Formen per pranim te transferteve nga jashtë vendit mund ta gjeni këtu.