Banka ProCredit lanson Pako të Re për Klientë Privatë 

7/13/2022

Pako “Standard” - 2.00€/mujore

Ofertë: Bëhu klient i ProCredit dhe përfito mirëmbajtjen e pakos “Standard” për 12 muaj FALAS.

Apliko online përmes ueb faqes, kliko linkun.

Shërbimet që përfshihen në pako “Standard”:

Llogaria:

 •  rrjedhëse, kursimit, kursimit për fëmijë dhe depozita me afat

Kartela e debitit:

 • lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë 
 • deponim në ATM 
 • tërheqje nga POS në dyqane 
 • mbushje e telefonit në ATM
 • kthimi i kartelës së mbetur në ATM
 • ndryshimi i pinit për herë të parë në ATM 
 • mini-bilanci në ATM
 • ri-aktivizimi i PIN-it 
 • 3D Secure Ipin

e-Banking & Mobile App:

 • eBanking, mobile app
 • transfertat brenda të gjitha llogarive në ProCredit 
 • aplikimi për urdhër-pagesat periodike brenda ProCredit Bank dhe me bankat tjera me e-Banking.
 • pagesat për institucionet publike, universitete, shkolla private, ambasada dhe kompani sigurimesh
 • transfertat hyrëse ndërkombëtare Propay

SMS shërbimet:

 • sms mbushje, bilanci, njoftimi 

*pagesat në POS brenda Kosovës si dhe pagesat në internet ofrohen falas sipas rregullores së BQK-së!

Lehtë për ty!