Kalo rrogën në ProCredit dhe përfito kushte preferenciale për kredi personale deri në 10,000 EUR

10/31/2023

Banka ProCredit lanson kampanjën për kredi personale me normë preferenciale për klientët që duan të financojnë blerjet e tyre deri në shumën 10,000 EUR. 

Kalo rrogën në ProCredit dhe përfito kushte preferenciale për kredi personale:

  • Normë preferenciale
  • Pa bashkëhuamarrës
  • Pa garantues
  • Aprovim brenda 24 orëve


APLIKO KËTU

Shembull për orientim:

Kredi Personale  
Shuma e kredise  9,000 EUR
Periudha e kthimit të kredisë  60 muaj
Norma nominale e interesit  4.5%
Shpenzimet administrative  0.0%
Norma efektive e interesit 4.59%