Kartela ngjitëse pa kontakt ( contactless sticker)

12/18/2019

Kartela ngjitëse Debit MasterCard ju mundëson të realizoni pagesa pa kontakt në POS terminale kudo në botë ku janë të ekspozuara logo e MasterCard dhe shenjën e pranimit të pagesave pa kontakt.

APLIKO KËTU

Realizimi i pagesave:

  • Deri në 40 Euro pa kontakt dhe pa PIN, deri në 4 pagesa brenda dite
  • Mbi 40 Euro deri në 500 Euro transaksioni realizohet pa kontakt dhe me PIN


Vendosja: 
Kartelën ngjitëse mund ta vendosni në telefononin tuaj mobil apo edhe dikund tjetër sipas zgjedhjes tuaj.
 

Aktivizimi Pinit:
Shikoni videon udhëzuese më poshtë: 

Lehtë e ma lehtë!