Kredi për Investime në Pajisje Efiçiente për Ngrohje për Biznese

1/19/2024

Merr kredi në Bankën ProCredit për investime në pajisje efiçiente të ngrohjes për biznese si:

  • Pompë termike
  • Kondicioner/klimë((pompë termike ajër-ajër të tipit inverter me efiçiencë të lartë)
  • Kaldaja me biomasë (dru, pelet, briket)
  • Stufa individuale me biomasë

Përfito nga subvencioni i Ministrisë së Ekonomisë për pajisje efiçiente për ngrohje për biznese.

Thirrja për fazën e parë do të jetë e hapur deri më 31 Janar 2024.

Udhëzime për fazat e aplikimit për subvencionimin e pajisjeve efiçiente:

  • Lexoni me kujdes thirrjen publike këtu!
  • Shikoni video udhëzuesin se si të aplikoni për subvencionim të pajisjeve efiçiente për ngrohje për NMVM këtu!


Apliko për kredi investive KËTU!


Shembulli për orientim:

Shuma e kredisë

15,000 EUR

Periudha e kthimit të kredisë 

60 muaj

Norma nominale e interesit

8.90 % vjetore

Shpenzimet administrative

0.50 %

Norma efektive e interesit

9.49% vjetore