Ofertë për blerjen e paneleve solare për biznesin tuaj

8/17/2021

Investoni në panele solare mbi kulmin e biznesit tuaj!

Banka ProCredit ka lansuar ofertë speciale për bizneset për blerjen e paneleve solare me normë efektive të interesit prej 2.94%. 

“Duke financuar investime të tilla, ne si bankë, synojmë që të kemi ndikim pozitiv në mjedis përmes promovimit dhe mbështetjes së klientëve të cilët dëshirojnë t’i përmirësojnë dhe t’i avancojnë proceset e biznesit, duke investuar në burime të energjisë së ripërtritshme, në efiçiencë të energjisë dhe investime të tjera ekologjikisht miqësore”.

Dëshironi të kurseni në faturat tuaja të energjisë elektrike?

  • Ndikim direkt në mbrojtje të mjedisit 
  • Realizim i shpejtë i projektit përmes partnerëve 
  • Financim me normë efektive të interesit prej 2.94% 
  • Kthim në investim deri në 7 vite

Aplikoni online KËTU.

Shembull:

Kredi për panele solare 100,000 Eur
Periudha e kthimit  84 muaj
Norma nominale  2.90 %
Shpenzimet administrative  0.00%
Norma efektive  2.94%

Për informata shtesë, kontaktoni me këshilltarin tuaj të biznesit apo na shkruani e-mail: kos.environment@procredit-group.com

Eko Kredi. Për biznesin tuaj!