Banka ProCredit lanson kampanjën për hapje të llogarisë për biznese me mirëmbajtje 6 muaj pa pagesë.

5/2/2023

Ofertë: Bëhu me llogari biznesi në ProCredit dhe përfito mirëmbajtjen e llogarisë për 6 muaj FALAS.

Apliko online përmes ueb faqes këtu!

Disa nga shërbimet që përfshihen në pako janë:

Llogaritë

 • Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarisë rrjedhëse dhe depozitave me afat

Kartelat

 • Kartela e debitit
 • Kartelat e deponimit për palët e treta
 • Mirëmbajtja dhe deponimi në DropBox
 • Deponimi dhe tërheqja në bankomate të ProCredit Bank

Pagesat dhe transfertat me e-Banking

 • Transfertat brenda llogarive të të njëjtit klientë dhe llogarive tjera në ProCredit Bank
 • Urdhërpagesa periodike bankare brenda ProCredit

Shërbime tjera

 • e-Banking dhe m-Banking
 • Pajisja me token të ri (deri në dy token për 2 përdorues)
 • Konfirmimi i shpenzimeve bankare
 • Konfirmimi i shpenzimeve për auditorë
 • Letër referenca/qëllimi/qarkullimi

Për listën e plotë të shërbimeve brenda pakos kliko këtu.
 

Oferta vlen deri më 31 korrik 2023.

ProCredit Bank - Shtëpia e biznesit!